ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
172
193
365
32
อบ.2
842
746
1,588
99
อบ.3
835
805
1,640
98
รวม อบ.
1,849
1,744
3,593
229
ป.1
921
887
1,808
99
ป.2
924
900
1,824
101
ป.3
881
851
1,732
99
ป.4
896
793
1,689
98
ป.5
878
779
1,657
96
ป.6
902
867
1,769
98
รวมประถม
5,402
5,077
10,479
591
ม.1
469
429
898
34
ม.2
413
378
791
33
ม.3
414
346
760
31
รวมมัธยมต้น
1,296
1,153
2,449
98
ม.4
20
19
39
1
ม.5
8
8
16
1
ม.6
11
11
22
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
38
77
3
รวมทั้งหมด
8,586
8,012
16,598
921
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...