ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
219
188
407
42
อบ.2
1,042
1,015
2,057
148
อบ.3
1,177
1,030
2,207
153
รวม อบ.
2,438
2,233
4,671
343
ป.1
1,178
1,133
2,311
153
ป.2
1,318
1,174
2,492
153
ป.3
1,295
1,209
2,504
153
ป.4
1,224
1,145
2,369
150
ป.5
1,280
1,159
2,439
147
ป.6
1,320
1,137
2,457
150
รวมประถม
7,615
6,957
14,572
906
ม.1
374
276
650
31
ม.2
362
293
655
31
ม.3
296
274
570
31
รวมมัธยมต้น
1,032
843
1,875
93
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,085
10,033
21,118
1,342
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...