ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
291
253
544
54
อบ.2
840
780
1,620
133
อบ.3
941
865
1,806
134
รวม อบ.
2,072
1,898
3,970
321
ป.1
1,102
1,040
2,142
146
ป.2
1,167
1,058
2,225
149
ป.3
1,127
1,124
2,251
144
ป.4
1,123
1,079
2,202
145
ป.5
1,176
1,152
2,328
146
ป.6
1,205
1,049
2,254
143
รวมประถม
6,900
6,502
13,402
873
ม.1
290
175
465
28
ม.2
267
201
468
27
ม.3
210
182
392
27
รวมมัธยมต้น
767
558
1,325
82
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,739
8,958
18,697
1,276
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...