ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
15
39
8
อบ.2
488
438
926
74
อบ.3
505
469
974
74
รวม อบ.
1,017
922
1,939
156
ป.1
571
538
1,109
77
ป.2
628
548
1,176
77
ป.3
605
595
1,200
76
ป.4
612
549
1,161
75
ป.5
645
582
1,227
75
ป.6
631
594
1,225
77
รวมประถม
3,692
3,406
7,098
457
ม.1
157
134
291
16
ม.2
176
127
303
16
ม.3
138
125
263
16
รวมมัธยมต้น
471
386
857
48
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,180
4,714
9,894
661
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...