ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
31
25
56
6
อบ.2
458
505
963
90
อบ.3
544
481
1,025
94
รวม อบ.
1,033
1,011
2,044
190
ป.1
722
682
1,404
104
ป.2
781
724
1,505
105
ป.3
812
759
1,571
104
ป.4
794
787
1,581
106
ป.5
816
767
1,583
105
ป.6
865
756
1,621
102
รวมประถม
4,790
4,475
9,265
626
ม.1
133
91
224
14
ม.2
94
101
195
14
ม.3
106
76
182
14
รวมมัธยมต้น
333
268
601
42
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
6,156
5,754
11,910
858
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...