ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
83
66
149
15
อบ.2
832
767
1,599
131
อบ.3
881
792
1,673
131
รวม อบ.
1,796
1,625
3,421
277
ป.1
895
875
1,770
133
ป.2
1,009
893
1,902
132
ป.3
951
839
1,790
132
ป.4
910
813
1,723
130
ป.5
937
800
1,737
132
ป.6
919
818
1,737
130
รวมประถม
5,621
5,038
10,659
789
ม.1
241
168
409
25
ม.2
223
145
368
26
ม.3
197
165
362
25
รวมมัธยมต้น
661
478
1,139
76
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,078
7,141
15,219
1,142
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...