ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
280
265
545
50
อบ.2
710
651
1,361
93
อบ.3
762
714
1,476
95
รวม อบ.
1,752
1,630
3,382
238
ป.1
951
868
1,819
101
ป.2
909
863
1,772
101
ป.3
950
852
1,802
100
ป.4
960
863
1,823
100
ป.5
935
839
1,774
98
ป.6
852
798
1,650
98
รวมประถม
5,557
5,083
10,640
598
ม.1
472
343
815
30
ม.2
477
383
860
31
ม.3
389
299
688
29
รวมมัธยมต้น
1,338
1,025
2,363
90
ม.4
14
15
29
1
ม.5
10
14
24
2
ม.6
11
21
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
50
85
5
รวมทั้งหมด
8,682
7,788
16,470
931
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...