ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
255
246
501
47
อบ.2
806
736
1,542
96
อบ.3
780
777
1,557
97
รวม อบ.
1,841
1,759
3,600
240
ป.1
1,004
850
1,854
100
ป.2
952
866
1,818
99
ป.3
913
837
1,750
98
ป.4
862
795
1,657
96
ป.5
917
837
1,754
98
ป.6
933
862
1,795
98
รวมประถม
5,581
5,047
10,628
589
ม.1
516
341
857
29
ม.2
397
383
780
29
ม.3
376
304
680
30
รวมมัธยมต้น
1,289
1,028
2,317
88
ม.4
11
23
34
2
ม.5
8
14
22
2
ม.6
15
9
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
46
80
5
รวมทั้งหมด
8,745
7,880
16,625
922
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...