ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
271
255
526
50
อบ.2
730
688
1,418
96
อบ.3
822
752
1,574
95
รวม อบ.
1,823
1,695
3,518
241
ป.1
939
863
1,802
100
ป.2
958
850
1,808
100
ป.3
944
876
1,820
101
ป.4
911
852
1,763
98
ป.5
863
796
1,659
96
ป.6
886
847
1,733
98
รวมประถม
5,501
5,084
10,585
593
ม.1
505
392
897
32
ม.2
456
339
795
29
ม.3
331
336
667
29
รวมมัธยมต้น
1,292
1,067
2,359
90
ม.4
14
14
28
2
ม.5
11
22
33
2
ม.6
8
14
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
50
83
6
รวมทั้งหมด
8,649
7,896
16,545
930
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...