ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
309
279
588
61
อบ.2
663
564
1,227
110
อบ.3
783
715
1,498
116
รวม อบ.
1,755
1,558
3,313
287
ป.1
1,246
1,186
2,432
136
ป.2
1,305
1,229
2,534
135
ป.3
1,278
1,197
2,475
135
ป.4
1,263
1,088
2,351
130
ป.5
1,266
1,119
2,385
129
ป.6
1,255
1,150
2,405
130
รวมประถม
7,613
6,969
14,582
795
ม.1
296
223
519
24
ม.2
260
203
463
23
ม.3
287
212
499
24
รวมมัธยมต้น
843
638
1,481
71
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,211
9,165
19,376
1,153
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...