ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
464
372
836
77
อบ.2
1,142
1,075
2,217
211
อบ.3
1,385
1,346
2,731
231
รวม อบ.
2,991
2,793
5,784
519
ป.1
1,898
1,633
3,531
245
ป.2
1,780
1,542
3,322
242
ป.3
1,705
1,561
3,266
242
ป.4
1,752
1,620
3,372
247
ป.5
1,820
1,617
3,437
245
ป.6
1,835
1,671
3,506
245
รวมประถม
10,790
9,644
20,434
1,466
ม.1
380
275
655
40
ม.2
368
236
604
40
ม.3
316
296
612
40
รวมมัธยมต้น
1,064
807
1,871
120
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,845
13,244
28,089
2,105
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...