ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
197
204
401
44
อบ.2
561
520
1,081
117
อบ.3
970
842
1,812
151
รวม อบ.
1,728
1,566
3,294
312
ป.1
1,616
1,502
3,118
182
ป.2
1,651
1,549
3,200
182
ป.3
1,623
1,447
3,070
181
ป.4
1,518
1,407
2,925
174
ป.5
1,581
1,427
3,008
182
ป.6
1,605
1,375
2,980
177
รวมประถม
9,594
8,707
18,301
1,078
ม.1
448
338
786
33
ม.2
363
277
640
32
ม.3
310
244
554
31
รวมมัธยมต้น
1,121
859
1,980
96
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,443
11,132
23,575
1,486
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...