ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
390
368
758
63
อบ.2
1,462
1,384
2,846
201
อบ.3
1,814
1,695
3,509
213
รวม อบ.
3,666
3,447
7,113
477
ป.1
2,464
2,272
4,736
256
ป.2
2,525
2,326
4,851
253
ป.3
2,404
2,305
4,709
250
ป.4
2,500
2,226
4,726
250
ป.5
2,468
2,372
4,840
249
ป.6
2,575
2,343
4,918
248
รวมประถม
14,936
13,844
28,780
1,506
ม.1
630
539
1,169
51
ม.2
546
524
1,070
50
ม.3
452
474
926
50
รวมมัธยมต้น
1,628
1,537
3,165
151
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20,230
18,828
39,058
2,134
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...