ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
239
236
475
24
อบ.2
889
891
1,780
130
อบ.3
1,042
925
1,967
132
รวม อบ.
2,170
2,052
4,222
286
ป.1
1,478
1,309
2,787
160
ป.2
1,390
1,383
2,773
158
ป.3
1,401
1,223
2,624
157
ป.4
1,329
1,169
2,498
153
ป.5
1,422
1,255
2,677
161
ป.6
1,428
1,308
2,736
158
รวมประถม
8,448
7,647
16,095
947
ม.1
459
383
842
38
ม.2
364
357
721
38
ม.3
322
328
650
35
รวมมัธยมต้น
1,145
1,068
2,213
111
ม.4
11
11
22
2
ม.5
11
23
34
2
ม.6
11
12
23
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
46
79
6
รวมทั้งหมด
11,796
10,813
22,609
1,350
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...