ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
386
322
708
46
อบ.2
1,127
1,072
2,199
133
อบ.3
1,252
1,154
2,406
133
รวม อบ.
2,765
2,548
5,313
312
ป.1
1,633
1,432
3,065
157
ป.2
1,680
1,469
3,149
160
ป.3
1,622
1,513
3,135
158
ป.4
1,523
1,387
2,910
153
ป.5
1,642
1,449
3,091
155
ป.6
1,609
1,410
3,019
155
รวมประถม
9,709
8,660
18,369
938
ม.1
479
392
871
34
ม.2
408
372
780
34
ม.3
359
310
669
31
รวมมัธยมต้น
1,246
1,074
2,320
99
ม.4
8
5
13
1
ม.5
3
4
7
1
ม.6
2
4
6
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
13
26
3
รวมทั้งหมด
13,733
12,295
26,028
1,352
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...