ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
400
362
762
63
อบ.2
1,199
1,116
2,315
170
อบ.3
1,465
1,353
2,818
181
รวม อบ.
3,064
2,831
5,895
414
ป.1
1,842
1,721
3,563
201
ป.2
1,908
1,707
3,615
202
ป.3
1,902
1,763
3,665
199
ป.4
1,801
1,660
3,461
201
ป.5
1,825
1,738
3,563
200
ป.6
1,896
1,654
3,550
204
รวมประถม
11,174
10,243
21,417
1,207
ม.1
726
554
1,280
55
ม.2
564
491
1,055
51
ม.3
506
431
937
50
รวมมัธยมต้น
1,796
1,476
3,272
156
ม.4
35
46
81
6
ม.5
18
28
46
6
ม.6
29
36
65
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
82
110
192
18
รวมทั้งหมด
16,116
14,660
30,776
1,795
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...