ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
394
370
764
57
อบ.2
1,356
1,257
2,613
176
อบ.3
1,441
1,379
2,820
183
รวม อบ.
3,191
3,006
6,197
416
ป.1
1,987
1,762
3,749
202
ป.2
1,891
1,756
3,647
201
ป.3
1,790
1,659
3,449
201
ป.4
1,839
1,743
3,582
201
ป.5
1,931
1,668
3,599
201
ป.6
1,795
1,623
3,418
197
รวมประถม
11,233
10,211
21,444
1,203
ม.1
638
502
1,140
52
ม.2
572
479
1,051
54
ม.3
483
473
956
52
รวมมัธยมต้น
1,693
1,454
3,147
158
ม.4
25
36
61
5
ม.5
30
36
66
5
ม.6
15
31
46
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
103
173
15
รวมทั้งหมด
16,187
14,774
30,961
1,792
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...