ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
301
260
561
53
อบ.2
1,059
972
2,031
134
อบ.3
1,358
1,217
2,575
146
รวม อบ.
2,718
2,449
5,167
333
ป.1
1,571
1,396
2,967
151
ป.2
1,459
1,389
2,848
150
ป.3
1,528
1,385
2,913
150
ป.4
1,531
1,251
2,782
148
ป.5
1,411
1,310
2,721
145
ป.6
1,505
1,306
2,811
147
รวมประถม
9,005
8,037
17,042
891
ม.1
272
215
487
20
ม.2
238
154
392
19
ม.3
181
186
367
19
รวมมัธยมต้น
691
555
1,246
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,414
11,041
23,455
1,282
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...