ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
55
115
14
อบ.2
1,493
1,394
2,887
177
อบ.3
1,574
1,393
2,967
178
รวม อบ.
3,127
2,842
5,969
369
ป.1
1,683
1,646
3,329
183
ป.2
1,744
1,653
3,397
179
ป.3
1,710
1,546
3,256
177
ป.4
1,552
1,531
3,083
174
ป.5
1,673
1,590
3,263
175
ป.6
1,589
1,537
3,126
177
รวมประถม
9,951
9,503
19,454
1,065
ม.1
481
435
916
43
ม.2
372
353
725
44
ม.3
377
356
733
44
รวมมัธยมต้น
1,230
1,144
2,374
131
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,308
13,489
27,797
1,565
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...