ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
334
306
640
68
อบ.2
902
890
1,792
138
อบ.3
1,193
1,054
2,247
150
รวม อบ.
2,429
2,250
4,679
356
ป.1
1,342
1,238
2,580
152
ป.2
1,423
1,258
2,681
153
ป.3
1,335
1,264
2,599
153
ป.4
1,350
1,272
2,622
151
ป.5
1,446
1,248
2,694
153
ป.6
1,348
1,225
2,573
151
รวมประถม
8,244
7,505
15,749
913
ม.1
207
164
371
19
ม.2
173
145
318
19
ม.3
171
134
305
20
รวมมัธยมต้น
551
443
994
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,224
10,198
21,422
1,327
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...