ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
543
570
1,113
102
อบ.2
1,066
920
1,986
143
อบ.3
1,165
1,048
2,213
151
รวม อบ.
2,774
2,538
5,312
396
ป.1
1,413
1,266
2,679
158
ป.2
1,364
1,245
2,609
155
ป.3
1,381
1,224
2,605
153
ป.4
1,393
1,235
2,628
149
ป.5
1,396
1,213
2,609
151
ป.6
1,481
1,293
2,774
150
รวมประถม
8,428
7,476
15,904
916
ม.1
444
346
790
34
ม.2
405
319
724
34
ม.3
331
315
646
33
รวมมัธยมต้น
1,180
980
2,160
101
ม.4
12
9
21
1
ม.5
14
10
24
1
ม.6
6
7
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
26
58
3
รวมทั้งหมด
12,414
11,020
23,434
1,416
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...