ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
598
592
1,190
87
อบ.2
1,325
1,254
2,579
156
อบ.3
1,406
1,347
2,753
161
รวม อบ.
3,329
3,193
6,522
404
ป.1
1,871
1,502
3,373
169
ป.2
1,786
1,635
3,421
164
ป.3
1,717
1,623
3,340
164
ป.4
1,709
1,572
3,281
163
ป.5
1,784
1,714
3,498
166
ป.6
1,858
1,713
3,571
165
รวมประถม
10,725
9,759
20,484
991
ม.1
267
231
498
20
ม.2
257
236
493
20
ม.3
141
203
344
19
รวมมัธยมต้น
665
670
1,335
59
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,719
13,622
28,341
1,454
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...