ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
656
604
1,260
94
อบ.2
902
855
1,757
121
อบ.3
959
949
1,908
126
รวม อบ.
2,517
2,408
4,925
341
ป.1
1,177
1,116
2,293
121
ป.2
1,158
1,044
2,202
124
ป.3
1,131
1,112
2,243
126
ป.4
1,254
1,092
2,346
126
ป.5
1,130
1,049
2,179
121
ป.6
1,254
1,125
2,379
124
รวมประถม
7,104
6,538
13,642
742
ม.1
134
113
247
14
ม.2
115
121
236
14
ม.3
91
91
182
13
รวมมัธยมต้น
340
325
665
41
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,961
9,271
19,232
1,124
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...