ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
478
459
937
70
อบ.2
583
587
1,170
73
อบ.3
573
493
1,066
71
รวม อบ.
1,634
1,539
3,173
214
ป.1
663
640
1,303
76
ป.2
627
672
1,299
74
ป.3
673
662
1,335
77
ป.4
620
620
1,240
74
ป.5
697
662
1,359
75
ป.6
649
723
1,372
74
รวมประถม
3,929
3,979
7,908
450
ม.1
67
44
111
6
ม.2
55
63
118
6
ม.3
57
49
106
6
รวมมัธยมต้น
179
156
335
18
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,742
5,674
11,416
682
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...