ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
250
239
489
30
อบ.2
705
685
1,390
76
อบ.3
722
727
1,449
78
รวม อบ.
1,677
1,651
3,328
184
ป.1
968
800
1,768
76
ป.2
981
903
1,884
78
ป.3
1,002
986
1,988
79
ป.4
954
915
1,869
75
ป.5
1,001
943
1,944
75
ป.6
980
955
1,935
76
รวมประถม
5,886
5,502
11,388
459
ม.1
81
51
132
8
ม.2
79
82
161
9
ม.3
48
51
99
8
รวมมัธยมต้น
208
184
392
25
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,771
7,337
15,108
668
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...