ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
112
127
239
17
อบ.2
401
392
793
45
อบ.3
434
391
825
45
รวม อบ.
947
910
1,857
107
ป.1
496
415
911
49
ป.2
494
469
963
46
ป.3
508
402
910
43
ป.4
501
453
954
45
ป.5
490
400
890
44
ป.6
485
437
922
45
รวมประถม
2,974
2,576
5,550
272
ม.1
59
46
105
6
ม.2
43
65
108
7
ม.3
70
51
121
7
รวมมัธยมต้น
172
162
334
20
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,093
3,648
7,741
399
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...