ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
881
853
1,734
127
อบ.2
1,414
1,414
2,828
165
อบ.3
1,540
1,485
3,025
168
รวม อบ.
3,835
3,752
7,587
460
ป.1
2,024
1,776
3,800
172
ป.2
1,993
1,826
3,819
176
ป.3
1,915
1,813
3,728
177
ป.4
1,868
1,771
3,639
172
ป.5
1,979
1,802
3,781
177
ป.6
2,009
1,910
3,919
176
รวมประถม
11,788
10,898
22,686
1,050
ม.1
274
200
474
18
ม.2
223
187
410
18
ม.3
170
153
323
17
รวมมัธยมต้น
667
540
1,207
53
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,290
15,190
31,480
1,563
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...