ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
69
76
145
8
อบ.2
1,390
1,348
2,738
148
อบ.3
1,464
1,465
2,929
155
รวม อบ.
2,923
2,889
5,812
311
ป.1
1,904
1,842
3,746
163
ป.2
1,890
1,849
3,739
160
ป.3
2,010
1,834
3,844
158
ป.4
1,902
1,728
3,630
155
ป.5
1,859
1,737
3,596
154
ป.6
1,810
1,765
3,575
150
รวมประถม
11,375
10,755
22,130
940
ม.1
296
279
575
23
ม.2
238
274
512
22
ม.3
213
199
412
21
รวมมัธยมต้น
747
752
1,499
66
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,045
14,396
29,441
1,317
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...