ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
468
485
953
55
อบ.2
927
927
1,854
96
อบ.3
993
913
1,906
95
รวม อบ.
2,388
2,325
4,713
246
ป.1
1,159
1,009
2,168
100
ป.2
1,138
1,081
2,219
98
ป.3
1,109
1,055
2,164
97
ป.4
1,065
1,053
2,118
98
ป.5
1,105
949
2,054
96
ป.6
1,095
1,007
2,102
93
รวมประถม
6,671
6,154
12,825
582
ม.1
271
244
515
22
ม.2
237
273
510
22
ม.3
236
219
455
19
รวมมัธยมต้น
744
736
1,480
63
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,803
9,215
19,018
891
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...