ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
208
270
478
10
ม.2
224
254
478
10
ม.3
231
262
493
11
รวมมัธยมต้น
663
786
1,449
31
ม.4
165
245
410
11
ม.5
165
245
410
11
ม.6
149
245
394
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
479
735
1,214
32
รวมทั้งหมด
1,142
1,521
2,663
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...