ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
264
249
513
16
ม.2
262
208
470
11
ม.3
244
212
456
11
รวมมัธยมต้น
770
669
1,439
38
ม.4
271
287
558
16
ม.5
217
197
414
11
ม.6
230
213
443
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
718
697
1,415
39
รวมทั้งหมด
1,488
1,366
2,854
77
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...