ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
36
33
69
3
อบ.1
49
42
91
3
อบ.2
59
47
106
3
รวม อบ.
144
122
266
9
ป.1
76
74
150
4
ป.2
89
68
157
4
ป.3
72
83
155
4
ป.4
86
104
190
4
ป.5
98
77
175
4
ป.6
88
83
171
4
รวมประถม
509
489
998
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
653
611
1,264
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...