ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแค ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
233
237
470
11
ม.2
230
255
485
11
ม.3
188
215
403
10
รวมมัธยมต้น
651
707
1,358
32
ม.4
131
203
334
8
ม.5
93
197
290
7
ม.6
115
201
316
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
339
601
940
24
รวมทั้งหมด
990
1,308
2,298
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...