ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแค ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
252
272
524
12
ม.2
232
239
471
11
ม.3
231
259
490
11
รวมมัธยมต้น
715
770
1,485
34
ม.4
120
209
329
8
ม.5
121
199
320
8
ม.6
93
192
285
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
334
600
934
23
รวมทั้งหมด
1,049
1,370
2,419
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...