ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแค ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
218
275
493
12
ม.2
261
276
537
12
ม.3
205
226
431
11
รวมมัธยมต้น
684
777
1,461
35
ม.4
128
207
335
8
ม.5
105
195
300
8
ม.6
105
189
294
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
338
591
929
24
รวมทั้งหมด
1,022
1,368
2,390
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...