ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแค ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
292
273
565
13
ม.2
236
289
525
12
ม.3
219
260
479
12
รวมมัธยมต้น
747
822
1,569
37
ม.4
115
214
329
9
ม.5
110
198
308
8
ม.6
100
184
284
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
325
596
921
25
รวมทั้งหมด
1,072
1,418
2,490
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...