ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแค ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
247
278
525
14
ม.2
280
272
552
13
ม.3
226
276
502
12
รวมมัธยมต้น
753
826
1,579
39
ม.4
152
240
392
10
ม.5
99
203
302
9
ม.6
105
198
303
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
356
641
997
27
รวมทั้งหมด
1,109
1,467
2,576
66
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...