ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
45
98
3
ม.2
52
46
98
3
ม.3
46
38
84
3
รวมมัธยมต้น
151
129
280
9
ม.4
31
36
67
2
ม.5
25
21
46
2
ม.6
27
34
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
83
91
174
6
รวมทั้งหมด
234
220
454
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...