ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
40
28
68
2
อบ.2
23
31
54
2
รวม อบ.
63
59
122
4
ป.1
34
28
62
2
ป.2
21
27
48
2
ป.3
46
26
72
2
ป.4
34
34
68
2
ป.5
37
41
78
2
ป.6
33
32
65
2
รวมประถม
205
188
393
12
ม.1
38
28
66
2
ม.2
25
37
62
2
ม.3
52
31
83
2
รวมมัธยมต้น
115
96
211
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
383
343
726
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...