ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
30
19
49
2
อบ.2
50
36
86
2
รวม อบ.
80
55
135
4
ป.1
28
34
62
2
ป.2
33
31
64
2
ป.3
29
28
57
2
ป.4
47
30
77
2
ป.5
38
35
73
2
ป.6
38
41
79
2
รวมประถม
213
199
412
12
ม.1
36
34
70
2
ม.2
36
27
63
2
ม.3
18
38
56
2
รวมมัธยมต้น
90
99
189
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
383
353
736
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...