ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
25
26
51
2
อบ.2
31
22
53
2
รวม อบ.
56
48
104
4
ป.1
60
44
104
2
ป.2
30
37
67
2
ป.3
34
30
64
2
ป.4
34
33
67
2
ป.5
44
33
77
2
ป.6
37
36
73
2
รวมประถม
239
213
452
12
ม.1
34
40
74
2
ม.2
34
33
67
2
ม.3
34
27
61
2
รวมมัธยมต้น
102
100
202
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
397
361
758
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...