ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
22
14
36
2
อบ.2
37
32
69
2
รวม อบ.
59
46
105
4
ป.1
34
34
68
2
ป.2
59
42
101
3
ป.3
31
37
68
2
ป.4
35
33
68
2
ป.5
37
35
72
2
ป.6
42
34
76
2
รวมประถม
238
215
453
13
ม.1
35
32
67
2
ม.2
35
42
77
2
ม.3
43
35
78
2
รวมมัธยมต้น
113
109
222
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
410
370
780
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...