ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
330
340
670
16
ม.2
343
342
685
16
ม.3
399
354
753
15
รวมมัธยมต้น
1,072
1,036
2,108
47
ม.4
527
475
1,002
23
ม.5
493
461
954
23
ม.6
552
482
1,034
23
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,572
1,418
2,990
69
รวมทั้งหมด
2,644
2,454
5,098
116
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...