ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุฮม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
11
5
16
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
2
11
13
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
46
61
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
71
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...