ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
14
13
27
1
อบ.2
16
7
23
1
รวม อบ.
30
20
50
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
13
19
32
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
14
18
32
1
ป.5
10
17
27
1
ป.6
19
19
38
1
รวมประถม
82
97
179
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
117
229
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...