ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
206
342
548
12
ม.2
207
316
523
11
ม.3
221
321
542
12
รวมมัธยมต้น
634
979
1,613
35
ม.4
166
317
483
11
ม.5
168
330
498
11
ม.6
198
314
512
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
532
961
1,493
33
รวมทั้งหมด
1,166
1,940
3,106
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...