ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
113
111
224
6
ม.2
123
91
214
5
ม.3
94
101
195
5
รวมมัธยมต้น
330
303
633
16
ม.4
50
73
123
6
ม.5
44
90
134
6
ม.6
49
81
130
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
143
244
387
18
รวมทั้งหมด
473
547
1,020
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...