ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
53
107
4
ม.2
49
44
93
3
ม.3
66
59
125
4
รวมมัธยมต้น
169
156
325
11
ม.4
32
47
79
3
ม.5
32
29
61
2
ม.6
23
38
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
114
201
7
รวมทั้งหมด
256
270
526
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...