ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
32
66
2
ม.2
40
26
66
3
ม.3
33
49
82
3
รวมมัธยมต้น
107
107
214
8
ม.4
25
47
72
2
ม.5
21
26
47
3
ม.6
31
50
81
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
123
200
8
รวมทั้งหมด
184
230
414
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...