ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
66
71
137
5
ม.2
63
75
138
5
ม.3
83
82
165
5
รวมมัธยมต้น
212
228
440
15
ม.4
36
41
77
4
ม.5
63
84
147
4
ม.6
47
55
102
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
3
18
21
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
149
198
347
13
รวมทั้งหมด
361
426
787
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...