ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
62
62
124
5
ม.2
67
69
136
5
ม.3
71
79
150
5
รวมมัธยมต้น
200
210
410
15
ม.4
27
58
85
4
ม.5
30
34
64
4
ม.6
61
83
144
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
118
175
293
13
รวมทั้งหมด
318
385
703
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...